Kulturminner i Norge

Kulturminnene i Norge er ofte mest synbare i form av eldre bygninger. Reiser man ut i Europa kan kulturminnene finnes ofte i bygninger som fremdeles er i bruk. Norge har en yngre kultur enn for eksempel Hellas eller Tyrkia. Langs hele kysten finner vi godt bevarte kulturminner fra kystkulturen vår. Rundt om i hele landet finner vi også gamle stavkirker, men hvor mye kultur har vi egentlig tatt vare på i Norge? Er det slik at kulturminnene kun finnes i fysisk form?

Registrering av kulturminner

I dag er det ca. 230 000 registrerte kulturminner i Norge. Disse er alt fra gamle bygninger og fartøy til steder hvor historiske hendelser har funnet sted. Dette inkluderer også selvfølgelig den samiske kulturen. Vi har også noen internasjonalt vernede kulturminner, registrert på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv. Blant disse finner vi Bryggen i Bergen og helleristningene i Alta på kultursiden, fra to forskjellige tidsaldre.

Norsk vs europeisk kultur

monte-carlo-casinoI alle land kan man støte på kulturminner i form av mat, kunst og litteratur. Ikke fullt så mye i form av mat, men i de forskjellige stilene bygningene er laget i, maleriene i museet – kan man spore tankene til menneskene som levde på den tida. Det er en del av kulturen som man ikke alltid tenker på. Her i Norge viser de fleste av kulturminnene hvordan det var i Norges vikingtid, den tidlige kristendommen og det tidlige sosialdemokratiske samfunnet, for eksempel. Noen ganger kan man trekke direkte linjer fra disse kulturminnene til dagens samfunn – kirker er et godt eksempel, og paven bor jo i et kulturminne.

Overklassens herskapshus

Et annet spennende eksempel er overklassens palasser og herskapshus. Vi har ikke en like ekstrem klassestruktur som på 1600-tallet, men en overklassekulturell institusjon som kasinoet kan vi finne til bruk for hverdagsfolk i dag. Denne overklassekulturen har blitt fasilitert av Internett i Norge, hvor vi tar i bruk nettkasinoer istedenfor å besøke palassene direkte – da fysiske kasinoer er ulovlig i Norges land. For et fint eksempel på hvordan denne nettbaserte verdenen er kan vi se på , som tilbyr som en oversikt over de tilgjengelige nettkasinoene. Man kan nesten se de fysiske, originale kasinoene krympe fra overdådige bygninger, til små gamblinghus, til nettkasinoer, og følge dette kulturminnet direkte til dagens smarttelefongamblere. Et interessant tankeprosjekt!

Framtidskultur

Har du noen ting du tror kommer til å være en indikasjon på vår tids kultur i framtiden? Det er ikke alltid lett å vite hva som kommer til å bli sett på av framtidens antropologer eller arkeologer – noen av eksemplene vi har på runer, for eksempel, er godbiter som «kyss meg» og «sett deg ned for å lese runer – reis deg opp og fjert». Vi kan allerede drive med arkeologi i gamle Twittermeldinger fra noen år tilbake og se hvor annerledes alt var da. Kanskje, om du føler deg enda mer modig, kunne det vært en idé å grave litt i gamle Myspace.